» Помощ » Правила и условия

Моля прочетете внимателно тези правила преди да използвате сайта на GameHost.bg. Ако използвате функциите на сайта GameHost.bg се счита, че сте прочели и сте съгласни с тези Условия.

В случай, че не ги приемате, моля не използвайте този уеб сайт.

Това са общите условия, според които GameHost.bg предлага своите услуги на потребителите.

Всеки вид използване на сайта и закупуването от него се счита за съгласие с тези Условия. При регистрация в сайта на GameHost.bg потребителят въвежда своите имена и e-mail, които могат и ще бъдат използвани за правилното извършване на поръчки от сайта, но няма да бъдат разпространявани.

Същото важи и за ip-адреса на потребителя, който, бивайки съхранен в лог-файловете на сървъра, служи за идентифициране на потребителя и като декларация, че той се е запознал и съгласил с Условията за ползване.

За услеснение по-долу ще се използват: „Доставчик“ – за „ДИС БГ“ ООД „Сайт“ – за GameHost.bg Доставчикът, като създател и притежател на сайта, дава на потребителя пълното право да разглежда всички материали, публикувани на Сайта, с нетърговска цел.

Тяхното разпространение без съгласието на Доставичка не е разрешено. Доставчикът си запазва правото без предварително известие да публикува нова информация на Сайта и да променя вече съществуващата такава по всяко време. Когато такива промени настъпят то те се считат за действителни от момента на публикуване онлайн и Доставчикът не носи отговорност при извършени плащания, при които потребителят не е е осведомил за новата цена на продукта.

Тя ще бъде изписана на мястото на старата, във всички страници, в които старата е фигурирала. Всяка информация, която е извън задължителната за извършването на регистрация в Сайта, ще се счита за доброволно дадена и няма да бъде конфиденциална. Потребителят няма право да публикува никаква незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на действащите български закони.

Отговорност за верността на публикуваната от потребителя информация носи самият потребител. Доставчикът запазва правото си да изтрива мнения, които не са по темата, не са в рамките на добрия тон или не са публикувани на кирилица.

При проблеми и жалби, потребителят може да използва връзката „Support“ в сайта, а при запитвания до собствениците на Сайта – формата в подменю „Контакти“.

Наличните в сайта препратки към други сайтове са само за услеснение на потребителя. При използването им тези Условия за ползване спират да важат и за потребителя важат вече условията на новия сайт, на който е попаднал.

Ако потребителят е използвал препратка към Сайта, то следва след запознаването си с Условията за ползване да прецени дали желае да остане в него и ако го направи то да знае че с това дава изразява че е разбрал и е съгласен с Условия за ползване на Сайта. Достачикът управлява този сайт от офиса си в София, България.

Продуктите, описани в съдържанието на Сайта, не са задължително подходящи и достъпни за потребители извън Република България. Гаранциите за качество, определени в страниците на сайта, по технически причини не могат и не важат извън границите на България.

На изпратени контакт форми на език, различен от български или английски, Доставчикът си запазва правото да не отговаря. Регистрацията в сайта е напълно безплатна, но не и покупкатата на продукти от Сайта.

Всеки продукт в Сайта има определена цена в точки. Тези точки потребителят може да закупи по описаните в Сайта начини и според описаните там стойности. Сайтът си запазва правото да променя по всяко време начините и стойностите при закупуване на точки без предварително да уведомява потребителя, като задължително новите цени трябва да заместват старите навсякъде в Сайта.

Превръщането на депозираната сума в точки става в момента на получаване на сумата. Тя не може да бъде възвърната на потребителя по никакъв начин. Точки не могат да се прехвърлят от един потребител на друг, нито от един акаунт в друг на същия потребител. Те могат само да бъдат редактирани от Главен Администратор при настъпило специално положение и тогава те не се обръзрат с парична сума, нито се извършва депозирането на такава по какъвто и да е начин.

Плащанията, които потребителят извършва по посочените в Сайта начини се обвързват само със закупуването на точки, а не с предлаганите от Достачика услуги. При закупуване на точки с дебитни и/или кредитни карти плащането се извършва еднократно и по сметката на Доставчика. Изплатената сума не се възръща.

При възникнали претенции след извършено плащане, дебатът се осъществява между Доставчика и потребителя. Доставчикът, срещу точния брой вече закупени точки, се задължава да предостави на потребителя избрания от него продукт.

В случай на невъзможност това да се случи проблемът се разрешава между Доставчика и потребителя и се извършват съответните компенсации след достигане на споразумение.